Generalforsamling 2017

Kære medlemmer af ROKK!

Det er tid til den årlige generalforsamling og denne afholdes den 23 marts fra kl. 18:30.

I år indleder vi med et oplæg fra et af klubbens medlemmer – Kristoffer Szilas.

Kristoffer er en erfaren og vidt berejst klatrer og alpinist som vil fortælle os lidt om nogle af sine oplevelser med ekspeditioner.

I kan se meget mere på Kristoffers hjemmeside her: http://www.kristofferszilas.com/

Programmet for den 23/3 bliver:

Kl. 18:30 Velkomst og oplæg ved Kristoffer Szilas

Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Roskilde Klatreklub:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Aflæggelse af beretning ved formand Peter W. Thulstrup

3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Hanne Lindgren. Bliver lagt frem i klubben

4. Fremlæggelse af budget ved kasserer Hanne Lindgren. Bliver lagt frem i klubben.

a. Fastsættelse af Kontingent for 2018

5. Valg til bestyrelsen

a. Valg af Formand (lige år) Formanden er ikke på valg

b. Valg af juniorrepræsentant (2-3 stk)

c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (4 Stk)

d. Valg af suppleanter (2.stk)

6. Valg af revisor

7. Indkomne forslag skal sendes til formand@roskildeklatreklub.dk senest ugen den 14/3. Den endelige dagsorden med disse vil derefter fremgå af klubbens hjemmeside.

Til generalforsamlingen vil der være kaffe og kage.

Vel mødt til Generalforsamling 2017 i ROKK

Mvh Bestyrelsen

About roskildeklatreklub

Roskilde Klatreklub - ROKK Association Møllehusene 16, kælderen, 4000 Roskilde. (Den Gamle Spritfabrik)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s