Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 22. marts kl. 18.30 på klubbens adresse, Møllehusene 16, kld. 4000 Roskilde.

 

 

Kære medlem af Roskilde Klatreklub.

Det er tid til den årlige generalforsamling og denne afholdes den 22 marts fra kl. 18:30.

Til generalforsamlingen vil der være kaffe og kage.

 

Programmet for den 23/3 bliver:

 

Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Roskilde Klatreklub:

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent efterfølgende godkendelse af dagorden.

 

 1. Aflæggelse af beretning ved formand Peter W. Thulstrup

 

 1. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Hanne Lindgren. Bilag følger.

 

 1. Fremlæggelse af budget ved kasserer Hanne Lindgren. Bilag følger.
 2. Fastsættelse af Kontingent for 2019. Bilag følger.

 

 1. Valg til bestyrelsen
 2. Valg af Formand (lige år) og Kasserer (ulige år). Formanden er på valg.
 3. Valg af juniorrepræsentant (2-3 stk)
 4. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (4 stk)
 5. Valg af suppleanter (2 stk)

 

 1. Valg af revisor

 

 1. Visionsdebat: Hvad skal fremtiden for klubben indeholde? Bilag følger.

 

 1. Diskussion af kodeks for ROKK: Hvad består ROKKs værdisæt af? Bilag følger.

 

 1. Indkomne forslag. Disse skal sendes til bestyrelse@roskildeklatreklub.dk senest d. 14/3. Har man interesse for at stille op til en valgpost må man gerne henvende sig til bestyrelsen inden generalforsamlingen. Men dette er der ingen krav om – man kan melde sig på dagen.

 

 1. Eventuelt (forslag der kan tages komme på dagsordnen ved generalforsamlingen)

 

Den endelige dagsorden samt bilag offentliggøres en uge inden generalforsamlingen.

 

 

Vel mødt til Generalforsamling 2018 i ROKK

 

Mvh Bestyrelsen

 

Peter W. Thulstrup, formand

Mikkel Frederiksen, næstformand

Hanne Lindegren, Kasserer

Andreas Søborg-Larsen, Henrik Buus, Casper Lykke Larsen, Anders Juel Jørgensen, bestyrelsesmedlemmer

Marie Juhl Jørgensen, juniorrepræsentant

Thor Bruun Jørgensen, Daniel Zielinksi, suppleanter

About roskildeklatreklub

Roskilde Klatreklub - ROKK Association Møllehusene 16, kælderen, 4000 Roskilde. (Den Gamle Spritfabrik)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s