Nyt fra bestyrelsen:

Mikkel Frederiksen er valgt til foreningens næstformand. Tillykke!!

ROKK vil gerne støtte op om forbundets initiativ: Nordic Youth Camp for en ung træner / frivillig: http://klatreforbund.dk/anerkend-en-ung-ildsjael/

Klubben vil støtte 1-2 deltagere (som er betalende medlemmer af ROKK) med kr. 2000 pr. person. Kontakt Henrik el Andreas i klubben eller på høj væg på torsdag og hør nærmere.

Konkurrenceplan 2017: Klubben forventer at afholde Junior Boulder Cup i september skarpt efterfulgt af et nyt koncept for voksne: Beta & Bobler. Desuden planlægges med en (senior) Boulder Cup i starten af november. Mere info følger når planerne ligger helt fast.

 

Husk der er rutebygger “Kursus/Hygge” på næste lørdag i boulderen  

Det bliver vildt hyggeligt

Casper Lykke Larsens billede.
22. april – 23. april Lørdag fra kl. 11 – søndag kl. 21.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Generalforsamling 2017

PWT_1248

Tak for en super god aften – ikke mindst til Kristoffer Szilas for et meget inspirerende foredrag! Der skal lyde en stor tak til vores afgående næstformand (nu revisor) Jacob Martin Nielsen – og et tillykke til de nyvalgte i bestyrelsen. Hanne Lindegren fik genvalg som kasserer, og i bestyrelsen fik Casper Lykke Larsen, Mikkel Frederiksen, Henrik Buus og Andreas Søborg Larsen selskab af Anders Juhl Jørgensen. Daniel Zielinski og Thor Bruun Jørgensen blev valgt som suppleanter, mens Marie Juhl Jørgensen er den nye juniorrepræsentant i bestyrelsen. Formanden var ikke på valg. Vi takker alle for tilliden. Der følger et referat snarest

På bestyrelsens vegne, Peter

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fredagsåbent i Boulderen

Nyhed i ROKK: Fremover er der åbent om fredagen fra 16-19 i boulderen.

Kom og få startet din weekend på den bedste mulige måde!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Generalforsamling 2017

Kære medlemmer af ROKK!

Det er tid til den årlige generalforsamling og denne afholdes den 23 marts fra kl. 18:30.

I år indleder vi med et oplæg fra et af klubbens medlemmer – Kristoffer Szilas.

Kristoffer er en erfaren og vidt berejst klatrer og alpinist som vil fortælle os lidt om nogle af sine oplevelser med ekspeditioner.

I kan se meget mere på Kristoffers hjemmeside her: http://www.kristofferszilas.com/

Programmet for den 23/3 bliver:

Kl. 18:30 Velkomst og oplæg ved Kristoffer Szilas

Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Roskilde Klatreklub:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Aflæggelse af beretning ved formand Peter W. Thulstrup

3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Hanne Lindgren. Bliver lagt frem i klubben

4. Fremlæggelse af budget ved kasserer Hanne Lindgren. Bliver lagt frem i klubben.

a. Fastsættelse af Kontingent for 2018

5. Valg til bestyrelsen

a. Valg af Formand (lige år) Formanden er ikke på valg

b. Valg af juniorrepræsentant (2-3 stk)

c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (4 Stk)

d. Valg af suppleanter (2.stk)

6. Valg af revisor

7. Indkomne forslag skal sendes til formand@roskildeklatreklub.dk senest ugen den 14/3. Den endelige dagsorden med disse vil derefter fremgå af klubbens hjemmeside.

Til generalforsamlingen vil der være kaffe og kage.

Vel mødt til Generalforsamling 2017 i ROKK

Mvh Bestyrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Indmeldelse i Roskilde Klatreklub 2017

Hermed en lille vejledning til hvordan man melder sig ind i ROKK:
Gå ind på:
http://rokk.klub-modul.dk/
Vælg Opret profil nederst til venstre – eller log ind hvis du har én i forvejen.
(Det er samme login som til Dansk Klatreforbund.)
Gå nu ind under Holdtilmelding via menu’en øverst på siden – eller via linket:
http://rokk.klub-modul.dk/cms/TeamOverview.aspx
For et almindeligt medlemsskab vælger du “Medlemsskab (medl)”
Link: http://rokk.klub-modul.dk/cms/TeamEnrollment.aspx
Klik videre og betal med enten dankort eller et andet kreditkort.
Dette er kontingent for et et helt år, som opkræves pr. 1. februar som koster kr. 912..
Prisen reduceres gennem året, så hvis du melder dig på i løbet af året skal du betale et reduceret beløb for perioden inden årskontingentet igen skal betales den 1/2.
Vil du høre om et af de andre typer medlemsskab. eller vil du betale på en anden måde, eller hvis du oplever problemer med tilmeldeing så kontakt venligst vores kasserer Hanne Lindegren på kasserer@roskildeklatreklub.dk
Roskilde Klatreklub

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kontingent for medlemsskab i ROKK i 2017

Det er nu muligt at betale kontingent for medlemsskab i ROKK for 2017
Det almindelige årskontigent udgør kr. 912
Der kan tegnes halvårsmedlemsskab (1. eller 2. havår) for kr. 507
Gæsteklatring koster kr. 30 pr. gang
Der er et reduceret årskontingent for trænere, hjælpetrænere og bestyrelse.
Hvis man er interesseret i at blive hjælpetræner eller træner i klubben kan man skrive til bestyrelse@roskildeklatreklub.dk og høre nærmere.
Mvh bestyrelsen
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nytårskur i ROKK

Husk at vi fejrer det nye år i Roskilde Klatreklub den 6. januar! Det er kl. 16-18 for børn og fra kl. 18:30 for voksne (16 år og op). Det koster kr. 30 for børn og kr. 100 for voksne. Man skal melde sig til – og det gør man i klub-modul her:

http://rokk.klub-modul.dk/cms/EventOverview.aspx

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment